Kayıt Ol Aydınlatma

Özel Nova Araştırma Geliştirme Uzaktan Öğretim Kursu

SİPARİŞ VE SATIN ALMA
AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI
 

Bu aydınlatma metni, web sitemizde bulunan “Kayıt Ol” ve “İletişim” alanından elde edilen kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi gereği Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Özel Nova Araştırma Geliştirme Uzaktan Öğretim Kursu tarafından hazırlanmıştır.
“Kayıt Ol” ve “İletişim” alanında: ad, soyadı, telefon no, e-posta, adres kişisel verilerini eğitimlerimize kayıt olmak ve iletişim kurmak için web sitesi üzerinden elde edilmekte, otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel veriler Kanunun eğitimin verilmesi amacı ile  Kanun 5/2 a ve 2 c; açık rızanız olmaksızın, eğitimin gerçekleştiğini ispat etmek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenmektedir. Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verileriniz de açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir.

Kanun m. 5.1 ve 6.2 doğrultusunda; açık rızanızın alınması şartıyla, iletişim ve istek, reklam, bilgilendirme ve kampanya, memnuniyet bildirimleri için işlenmektedir. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Kanun m. 5.2 ve 6.3 kapsamında; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Kanun m. 5.1 ve 6.2 kapsamında belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile aktarılabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.goksah.com adresinde bulunan Başvuru Formunda açıklandığı üzere belirlenen iletişim kanalları üzerinden ileterek yapılabilir.

Özel Nova Araştırma Geliştirme Uzaktan Öğretim Kursu

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, aydınlatma metnini anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................      T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................       T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza

Bir Sorunuz mu Var ?

Tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın