Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ndaki bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

1- SATICININ BİLGİLERİ

SATICI/HİZMET SAĞLAYICI /Adı/Ünvanı:Özel Nova Araştırma Geliştirme Uzaktan Öğretim Kursu

2- ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ

www.novauzaktanegitim.com sitesi üzerinden satıcı tarafından satışa sunulan eğitimlerdir.

3- SINIRLAMALAR

SATICI, söz konusu hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin ifasını ve sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

4- SÜRE

Alıcı satın almayı gerçekleştirdiği tarihden başlayarak 3 iş günü içerisinde kendisine satıcı tarafından elektronik ortamda kullanıcı adı tanımlanır  ve satıcı kurumun kendisine sağlayacağı eğitim hizmetlerinden faydalanabilecektir. 

5- ÜCRET

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda  belirtilen eğitim  türleri için ücret, ürünün satın alınma anında, bir seferde  ve yahut kredi kartına ya da havale/EFT yolu ile taksitler halinde tahsil edilir.

 6- TESLİMAT ve İFA

Uzaktan eğitim ürünlerinin fiziki teslimatı bulunmamaktadır. İnternet ortamında sunulan ürün, ürünün satın alınması ile alıcıya www.novauzaktanegitim.com internet sitesi üzerinden eğitim hizmeti sunulmaya başlanır. satın alınan hizmetin yanında hediye olarak verilen eğitim ürünü kitap/yayın/cd olması halinde alıcının bildirmiş olduğu iletişim bilgilerine kargoyla ulaştırılması satıcının yükümlülüğüdür.

7- CAYMA HAKKI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği“nin 15. maddesinin “ğ” bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ve “h” nolu bendinde belirtilen “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” cayma hakkının kullanılamayacağı durumları gösterir.

Eğitim hizmetlerimiz elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması nedeniyle ürün ile ilgili olarak alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

8- İTİRAZ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde ANKARA tüketici sorunları hakem heyetine veya ANKARA tüketici mahkemesi YETKİLİDİR.  

9- TARİH

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda düzenlenmiş ve alıcının satın almayı gerçekleştirdiği tarihde www.novauzaktanegitim.com internet sitesi üzerinde SATIŞ SÖZLEŞMESİ öncesi yer almaktadır.

Bir Sorunuz mu Var ?

Tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın